مشاور املاک امیر#کد ا۲۱

زمین چهار دیواری شد ه دارای ۹۰ متر مجوز بنا ۳۰ متر سرایداری ۳۰ متر استخر دو بهر دارای دو عدد سند تک برگی فروشی فوری

نقشه